Módosult a VP6-19.2.1.-60-14-19 sz. Működő mikrovállalkozások támogatása című felhívás

Szeretnénk felhívni a pályázók figyelmét, hogy módosult a Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület, VP6-19.2.1.-60-14-19 számú helyi felhívása!
Felhívás címe: Működő mikrovállalkozások támogatása.

 

Az alábbi pontokban történt változás:

 

1.2. A rendelkezésre álló forrás:

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 110 233 183 Ft-ra változott.

 

5.8. Nem elszámolható költségek köre kibővült az alábbiakkal:

  • a levonható áfa,
  • a kamattartozás-kiegyenlítés,
  • a hitelkamat, kivéve a kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás formájában nyújtott vissza nem térítendo támogatás,
  • a hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek,
  • a deviza-átváltási jutalék,
  • a pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség,
  • a bírságok, kedvezményezett által fizetett kötbérek és a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti perköltség, függetlenül attól, hogy bíróság által megítélésre került-e,
  • föld-, telek-, ingatlanvásárlás
  • bér és járulékai

 

8. A FELHÍVÁS MELLÉKLETEI közül módosult a 3., 5., 6., 8., 9., 10., 11.

 

Kérem, a fentiek figyelembe vételével nyújtsák be támogatási kérelmeiket!