Módosult a VP6-19.2.1.-60-14-19 sz. Működő mikrovállalkozások támogatása című felhívás

  • Nyomtatás

Szeretnénk felhívni a pályázók figyelmét, hogy módosult a Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület, VP6-19.2.1.-60-14-19 számú helyi felhívása!
Felhívás címe: Működő mikrovállalkozások támogatása.

 

Az alábbi pontokban történt változás:

 

1.2. A rendelkezésre álló forrás:

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 135 655 707 Ft-ra változott.

 

3.3. Nem támogatható tevékenységek:

 Adott bekezdés pirossal jelölt része változott az alábbiak szerint:

  • Mezőgazdasági erőgépek, traktor és ezekhez kapcsolható munkagépek, talajművelők beszerzése, ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépet/eszközt, pótkocsit is, kivéve helyi termék (nem mezőgazdasági) előállításhoz kapcsolódó kertészeti, valamint zöldterület kezelő tevékenységhez kapcsolódó egyéb gépek/eszközök/berendezések, könnyű pótkocsi 750 kg össztömegig.

 

Kérem, a fentiek figyelembe vételével nyújtsák be támogatási kérelmeiket!