Megalakult és ülésezik a Mecsekvidék HBB

A Mecsekivdék Egyesület Elnöksége 2011. augusztus 09-én megválasztotta Helyi Bíráló Bizottságát, a bizottság tagjait az eljárásrendnek megfelelően, a Mecsekvidék Elnöksége választotta tagjai közül. Az első ülésre 2011. augusztus 19-én 17:00-kor kerül sor a HACS Központi irodájában (7621 Pécs, Rákóczi út 1.).

A Helyi Bíráló Bizottság tagjai:

Füziné Kajdy Zita a bizottság elnöke

Wirthné Móricz Zsuzsanna a bizottság alelnöke

Metzing József rendes tag

Kölcsey-Gyurkóné Baka Sára rendes tag

Herman József rendes tag

Gálné Dávid Margit póttag

Bögyös Sándor póttag