Helyi tervezési szakértői nap Aranyosgadányban

A Mecsekvidék Egyesület LEADER célkitűzései között szerepel, azon települések helyi fejlesztéseinek megfogalmazásában való segítségnyújtás, melyek Önerejókbő csak igen nehezen képesek helyi programok kidolgozását lebonyolítani. A cél olyan helyi programok kidolgozása, melyek egyrészről a helyi igényekre reagálva, települési szinten nyújtanak megoldás a legfontosabb problémákra, másrészről pedig a tervezési folyamat részeként a közösségi tervezés módszertanával teremt helyi, közössen gondolkodó, aktív közösséget.

 

 

 

 

Aranyosgadány Község Önkormányzata is ezen célok elérése érdekében nyújtotta be pályázatát a 2011. decemberében. Akciócsoportunk elnökségének döntése értelmében a pályázat támogatásban részesült, így megkezdhető volt a helyi programozás. A helyi program kidolgozásának meghatározó rendezvényére kerül sor 2013. február 27-én, Aranyosgadányban. A szervezők minden érintettet várnak.

Rendezvény helyszíne: 7671 Aranyosgadány, Kossuth utca 25.

Kontakt: Katona Andrea 72/587-915

Forrás: Rendezvény bejelentése, www.Pellerd.hu