Monitoring 2013 Frissítve !!!

Tisztelt Ügyfelünk !

Az előző évekhez hasonlóan a monitoring adatokat elektronikus úton kell szolgáltatni, február 13-től. Intézkedésenként változik a kötelezően szolgáltatandó adatok köre, melyet a rendelet melléklete tartalmaz.

Mely esetekben áll fenn a monitoring adatszolgáltatási kötelezettség ?


1. Falumegújítás és fejlesztés esetén minden esetben


2. Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások esetében csak azon ügyfeleknek van adatszolgáltatási kötelezettsége, akik a támogatást a 137/2008. (X.18.) FVM rendelet keretében vették igénybe, és utolsó kifizetési határozatuk 2012. január 1. után született, vagy még nincs utolsó kifizetési határozatuk.


3. Vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások esetében csak azon ügyfeleknek van adatszolgáltatási kötelezettsége, akik 2008. november-2009. január közötti időszakban nyújtották be támogatási kérelmüket, és utolsó kifizetési határozatuk 2012. január 1. után született, vagy még nincs utolsó kifizetési határozatuk.


4. IKSZT kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások esetében csak azon ügyfeleknek van adatszolgáltatási kötelezettsége, akiknek utolsó kifizetési határozata 2012. január 1. után született, vagy még nincs utolsó kifizetési határozatuk.


5. Kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások (Tanyabusz) esetében csak azon ügyfeleknek van adatszolgáltatási kötelezettsége, akiknek utolsó kifizetési határozata 2012. január 1. után született, vagy még nincs utolsó kifizetési határozatuk.Mi az adatszolgáltatás határideje ?


Az adatszolgáltatásra 2013. február 13. és 2013. március 12. között van lehetőség. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az ügyfélkapus hozzáférés igénylése, az MVH rendszerében való regisztráció, illetve a jelszavak kikérése, meghatalmazások véglegesítése a folyamattól függően egy hetet is igénybe vehet !


Milyen adatokat kell szolgáltatni ?


Az adatok szolgáltatásának körét a 18/2009. FVM rendelet 1. számú melléklete rögzíti és a 41/2013. (II.12.) számú MVH Közlemény 1. számú melléklete részletezi.


Hogy tehet eleget monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének ?


Az adatszolgáltatásra kötelezett ügyfelek:

személyesen, saját ügyfélkapus hozzáférésükön keresztül (elektronikus úton)

meghatalmazás útján

technikai közreműködőn keresztül tehetnek eleget monitoring adatszolgáltatási kötelezettségüknek

Az egyes folyamatokhoz tartozó részletes leírások megtalálhatóak a 41/2013. (II.12.) számú MVH Közleményben.


Hová fordulhat segítségért ?


Kérjük figyelmesen olvassa el 41/2013. (II.12) számú MVH Közleményt, melyben részletes leírás található minden szolgáltatandó adatról, a meghatalmazás módjáról és az elektronikus felület használatáról.


Amennyiben bármilyen kérdése volna, úgy forduljon munkaszervezetünkhöz bizalommal. Kérjük, amennyiben a munkaszervezet segítségét szeretnék kérni monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez (feltöltéséhez), úgy azt legkésőbb 2013. március 5.- ig jelezze munkaszervezetünknél, annak érdekében, hogy az adatok feltöltése a ütemezhető legyen.


A monitoring adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésében minden ügyfél segítséget kérhet a Helyi Akciócsoportján kívül, Falugazdászától, vagy Agrárkamarai tanácsadójától.


Kapcsolódó jogszabályok, közlemények

 

Kifizetési kérelem menüpontban található.