Térségek Közötti Együttműködés

  • Nyomtatás
A Vidékfejlesztési Minisztérium 11/2013. (III.5.) rendeletében a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatásokról rendelkezett.
Támogatás vehető igénybe az alábbi tevékenységekre:
a) beruházás jellegű fejlesztés (gép és eszközbeszerzés, létesítmények megvalósítása, felújítása, korszerűsítése),
b) közösen működtetett szervezetek és közös szerveződések kialakítása,
c) kiadványok készítése,
d) képzés, oktatás előkészítése és megvalósítása,
e) rendezvény előkészítése és megvalósítása,
f) legjobb gyakorlatok átadása, tudástranszfer,
g) a koordinálószervezet esetében felmerülő projektmenedzsment,
h ) egyéb közösen előkészített és végrehajtott tevékenységek.

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy legalább két magyarországi LEADER HACS illetékességi területe között, legalább két ügyfél – amely ügyfelek közül legalább az egyik LEADER HACS – valósuljon meg együttesen az együttműködés.

A támogatás mértéke maximum 50 millió forint. Egy ügyfél párhuzamosan több együttműködési projekt megvalósításában is részt vehet.

A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás százalékában:
a) természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás 60% (hátrányos helyzetű területen történő megvalósítás esetén 65%)
b) települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önlló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás esetén 100%
c) egyház, nonprofit szervezet esetén 100%

A támogatási kérelmet folyamatosan, 2013. április 2-től 2013. augusztus 31-ig lehet benyújtani postai úton.
Az elbírálás folyamatosan, a benyújtás sorrendjében történik.

Kapcsolódó jogszabályok: 11/2013 VM rendelet