Módosult a LEADER jogcímrendelet

  • Nyomtatás

Módosult a LEADER jogcímrendelet. A 35/2013. VM rendeletet módosíásra került a 65/2013. VM rendelettel, mely a 129/2013. Magyar Közlönyben került kihirdetésre.

 

Fontos változás, hogy kizárólag rendezvények esetén a fejleszéts a befogadó nyialtkozatot megelőzően is megkezdhető az ügyfél saját felelősségére.

Fontos változás továbbá, hogy csak építés esetén kötelező az ügyfélnek a Vhr. 27. § (1) alapján megjelölt esetekben az Ingatlan jogszerű használatát igazoló dokumentumának benyújtása.