Várhatóan november 4-én új benyújtási időszak nyílik meg!

  • Nyomtatás

Még nem zárult le a közigazgatási egyeztetés, ezért egyelőre csak rendelet tervezet áll rendelkezésünkre, de a Mecsekvidék Egyesület területén is elérhetőek lesznek az alábbi támogatások.

A jogcímek tekintetében a benyújtási időszak várhatóan 2013. november 4-én nyílik meg!

Tervezett támogatások:

      I. A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése

      II. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 

 

I. Újszerűnek számít a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése tárgyában tervezett támogatás, amelyek a korábban már kiírt és lezárult „falubuszos”, ill. „IKSZT-s” pályázatokhoz hasonló tartalmúak, de lehatárolható célterületekre irányul.

Az 1. célterületnél már meglévő vagy új falugondnoki szolgáltatás kapcsán lehet pályázni új gépjármű beszerzésére és forgalomba helyezésére. A 2. célterületnél pedig már meglévő egyéb szolgáltatáshoz lehet új gépjárműre és annak forgalomba helyezésére pályázni (egyéb szolgáltatás: szociális alapszolgáltatás, bűnmegelőzési, valamint közösségi célú szolgáltatás).

Az eddigi falubuszos támogatáshoz képest új elem, hogy nem csak minimum 8+1 fős gépjárműre lehet pályázni, hanem személygépkocsira, és terepjáróra is. A maximális támogatási összegszemélygépkocsi esetén 3 500 000 forint, terepjáró esetén 5 000 000 forint, mikrobusz esetén 10 000 000 forint.

A 3. célterület a Többfunkciós Szolgáltató Központ, a korábbi IKSZT pályázat új változata.

Támogatási összeg 25-30 millió forint, ami magába foglalja az épületek külső-belső felújítását, korszerűsítését, bővítését, kisléptékű infrastruktúra fejlesztést; szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközök beszerzését (bútor, elektronikus eszközök, stb.), de az IKSZT-től eltérően nem tartalmaz személyi kiadásokat. A maximális – 30 millió forint – támogatás elérése érdekében a közösségfejlesztő és közösségi programok negyedévenkénti lebonyolításán, és a heti 25 óra nyitva tartáson túl könyvtári szolgáltatást kell biztosítani.

A 4. célterület hatósági engedéllyel működő állatmenhelyekre igényelhető támogatás maximum 25 millió forintig. A támogatható tevékenységek között szerepel kennel, kutyaól építése, magasnyomású mosó, chipolvasó készülék beszerzése is.

A támogatási intenzitás mind a 4 célterület esetében az elszámolható kiadás 100 %-a.

II. A rendelettervezet alapján a korábban már többször meghirdetésre kerülő turizmus jogcím kerül újra meghirdetésre, plusz elemekkel kiegészülve.

4 célterületre lehet pályázni.

- Falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő falusi szálláshely bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez.

- Egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához már működő egyéb szálláshely bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez.

- Gyermek és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez.

- Szálláshelyhez nem kötődő agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez, lovasturisztikai szolgáltatáshoz, vadászturizmushoz, erdei turizmushoz, horgászturizmushoz, vízi turizmushoz, borturizmushoz kapcsolódó épület, építmény, kialakításához, bővítéséhez, átalakításához és eszközrendszer fejlesztéshez.

Elszámolható kiadások: építési munka (kötelező elem), a működést szolgáló berendezési tárgyak, eszközök, fa telepítése (egyes célterületek esetén), a minősítési eljárás díja, szoftver licencek ellenértéke, egyéb kiadások.

A támogatás intenzitása az összes elszámolható kiadás 60%-a, hátrányos helyzetű településen való megvalósulás esetén 65%-a.

A pályázható maximális támogatási összeg a Mecsekvidék HACS területén 15.000.000,-Ft-ban került meghatározásra.

Fontos kritérium minden pályázat kapcsán – amit az előkészítés és tervezés során is szükséges figyelembe venni –, hogy a támogatással érintett műveleteket 2014. december 31-ig meg kell valósítani!