Hírek az új kiírásokkal kapcsolatban

  • Nyomtatás

2013. október 16-án megjelent az alapszolgáltatások fejlesztése jogcím újbóli megnyitásáról szóló 282/2013. (X.16.) számú IH közlemény.

A közlemény az alábbi linken keresztül elérhető: http://www.kormany.hu/hu/dok?source=5&type=401#!DocumentBrowse

A közlemény kivonata:

- November 4-e helyett a benyújtási időszak kezdete  2013.  november  elejére módosult.

- Elektronikus benyújtás lesz.

- Az ügyfélkörbe a települési önkormányzatok, önkormányzati társulások, nemzetiségi önkormányzatok, nonprofit  szervezetek  (egyesületek, alapítványok, például polgárőr egyesületek) és egyházi jogi személyek tartoznak.

- Az ügyfélnek székhellyel vagy telephellyel  kell  rendelkezni  azon - a  településlistában  található - településen,  amelyen  a  fejlesztést meg kívánja valósítani.

- Négy célterület kerül megnyitásra:

  1. célterület: Támogatás vehető igénybe új és már meglévő falu-  és tanyagondnoki  szolgáltatás fejlesztéséhez.
  2. célterület: Támogatás vehető igénybe egyéb szociális, bűnmegelőzési és közösségi  szolgáltatások fejlesztéséhez.
  3. célterület: Többfunkciós szolgáltató központ  (például művelődési ház fejlesztésére) kialakítására, fejlesztésére igényelhető támogatás.
  4. célterület: Hatósági engedéllyel működő állatmenhelyek fejlesztése támogatható.

- A maximálisan igényelhető támogatás összege ügyfelenként:

  • az első két célterület esetében 3,5 millió forint (személygépjármű), 5 millió forint (terepjáró), 10 millió forint (mikrobusz);
  • a  harmadik célterület esetében  25 millió forint, amennyiben az ügyfél kizárólag a kötelező szolgáltatásokat vállalja (a lakosság információhoz való hozzájutásának elősegítése és MNVHt tájékoztatás  nyújtása,  közművelődési  programok  szervezése  és  lebonyolítása,  közösségiprogramok szervezése és lebonyolítása, ingyenes internet hozzáférés biztosítása), ha  ezen felül könyvtári szolgáltatást is ellát, akkor  30 millió forint;  a  negyedik célterület  esetében legfeljebb 25 millió forint.

- A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 %-a.