Megjelent a TOP-3.1.1-15- Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című pályázati felhívás

Pályázat célja:

A támogatás célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg településeken és települések között, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.

 

Pályázók köre:

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • helyi önkormányzatok (321)
 • többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok (57,71,72)

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is lehetőség van. Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:

 • közösségi közlekedést közszolgáltatási szerződés alapján ellátó gazdasági társaságok (pl.: helyi közlekedési társaságok, helyközi társaságok, MÁV Zrt.); (57, 71, 72, 11)
 • jogszabály alapján meghatározott kizárólagos építtetők (pl.: NIF Zrt, MK NZrt); (57, 71, 72, 11)
 • központi költségvetési szervek és intézményeik (38)

 

Támogatható tevékenységi kör

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Kerékpárosbarát fejlesztés
 • Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

 • Közúti közösségi közlekedés
 • Kapcsolódó tevékenységcsoport
 • Önkormányzati és vagy állami utak, hidak építése, fejlesztése, felújítása.
 • Meglévő kerékpárforgalmi létesítmény korszerűsítése.
 • Kerékpártámaszok, kerékpárparkolók, egyéb kiegészítők és B+R kerékpártárolók.
 • Járda kiépítése lakott területen belül. o Automata forgalomszámláló eszközök telepítése a gépjármű és/vagy a kerékpáros forgalom számlálása érdekében.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

 • Akadálymentesítés.
 • Azbesztmentesítés.
 • Energiahatékonysági intézkedések.
 • Nyilvánosság biztosítása.
 • A projekt részeként kötelező kerékpáros közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány megvalósítása.

 

Támogatás formája:

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.

 • Baranya megye: minimum 50 millió Ft, maximum 400 millió Ft.

 

Benyújtási határidő:

A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.

 • Baranya megye: 2016. január 29-től 2016. március 31-ig.

 

A pályázati felhívás és a hozzá kapcsoló dokumentációk az alábbi linken érhetőek el:

https://www.palyazat.gov.hu/node/57175

 

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon bizalommal munkaszervezetünkhöz!