A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési kerete

A Kormány 1012/2016. (I. 20.)Korm. határozatával megállapította a Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési keretét.

 A meghirdetett fejlesztési keretből kiemeltünk néhány – a korábbi tapasztalatok és az előzetes érdeklődések alapján nagy érdeklődéssel várt- felhívást és azok várható megjelenését:

Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege (Mrd Ft) Felhívás meghirdetésének tervezett ideje
VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése 5,95 2016. február
VP2-4.1.2-16 Kisméretű terményszárító és -tisztító korszerűsítése, kisméretű terménytároló építése, korszerűsítése 19,66 2016. március
VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás 37,73 2016. szeptember
VP2-6.3.1-16 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 14 2016. január
VP3-4.2.2-16 Borászat termékfejlesztésének és erőforráshatékonyságának támogatása 20 2016. május
VP3-9.1.1-16 Termelői csoportok és termelői szervezetek létrehozása 26,08 2016. április
VP3-16.4.1-16 Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért 3,84 2016. augusztus
VP6-6.2.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása 13,85 2016. február
VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés 12 2016. január
VP6-7.2.1.2-16 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése 10,6 2016. március
VP6-7.2.1.3-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 18,4 2016. április
VP6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés 26,9 2016. január
VP6-7.4.1-16 Jármű- és eszközbeszerzés: köz- és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű- és eszközbeszerzéssel 8,3 2016. május

 

Folyamatosan beszámolunk a megjelenő felhívásokról, valamint ezen cikkhez csatoltuk a teljes fejlesztési keretet és a menetrendet a Magyar Közlönyben kihirdetett formában, melyet ide kattintva tölthet le.

 

 Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon bizalommal munkaszervezetünkhöz!