Megjelent a TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című pályázati felhívás

Pályázat célja

A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése.

 

Pályázók köre

-          Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31);

-          Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327);

-          Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 373);

-          Egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház) (GFO 55);

-          Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569);

-          Közalapítvány (GFO 561);

-          Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599);

-          Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 119).

 

Támogatható tevékenységek köre

I. Önállóan támogatható tevékenységek

A. Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése, ezen belül támogatható:

-          férőhely bővítése, átalakítása, felújítása (beleértve az épületgépészetet, a főzőkonyha vagy a melegítőkonyha fejlesztését is);

-          új telephely/szolgáltatás létesítése; o udvar, játszóudvar felújítása (pl.: kerékpártároló/babakocsi tároló létesítése; kerítés építése, javítása; zöldterület-fejlesztése, növelése; ivókút építése);

-          bezárt telephely újranyitása;

-          szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése;

-          tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség létesítése, felújítása

 

B. Eszközbeszerzés, beleértve:

-          a bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: konyhai berendezések; udvari játékok; utcabútorok; játéktároló), eszközök (pl.: konyhai eszközök; fejlesztő eszközök) beszerzését közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan;

-          az informatikai eszközök, berendezések, IKT - eszközök, vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák beszerzését

 

II. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

-          a) tanmedence felújítása, bővítése;

-          b) gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany létesítése, fejlesztése;

-          c) a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése. Indokolt esetben, a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt szám feletti parkoló-férőhely és 6 akadálymentes parkoló-férőhely létesítése is támogatható, melyet a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni;

-          d) a bölcsőde alapfeladatain túli szolgáltatás (kizárólag játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet);

-          e) járműbeszerzés (legfeljebb 15 fős kisbusz beszerzése, kizárólag társulás esetében és bölcsődei kapacitásbővítéshez kapcsolódóan);

-          f) megújuló energiaforrások alkalmazása.

 

III. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

A. akadálymentesítés – amennyiben releváns,

B. szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns,

C. energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns,

D. nyilvánosság biztosítása

 

Pénzügyi feltételek

A rendelkezésre álló keretösszeg: 37 672 millió forint. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.

-          Baranya Megye, minimum 1 millió Ft, maximum 400 millió Ft.

-          A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

 

Benyújtási határidő

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. március 21-től 2016. május 23-ig lehetséges.

A pályázati felhívás és a hozzá kapcsoló dokumentációk az alábbi linken érhetőek el:

 https://www.palyazat.gov.hu/node/57291

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon bizalommal munkaszervezetünkhöz!