Megjelent a TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című pályázati felhívás

Pályázat célja:

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciós funkcióinak fokozását.

 

Pályázók köre:

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • -          Helyi önkormányzatok,
 • -          Helyi önkormányzatok társulásai,
 • -          Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott gazdasági társaságok, amelyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek,
 • -          Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek,
 • -          Egyesületek,
 • -          Egyházak,
 • -          Alapítványok.
 • -          Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezetek; amelyek tulajdonában, vagy vagyonkezelésében, állami tulajdon esetén vagyonkezelésében, használatában lévő ingatlanban az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdésének
 1. a) háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
 2. b) a fogorvosi alapellátásról,
 3. c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról,
 4. d) a védőnői ellátásról, és
 5. e) az iskola-egészségügyi ellátásról. pontja szerinti valamely feladatot ellátó, működési engedéllyel és OEP finanszírozási szerződéssel, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi szolgáltató működik, vagy a projekt eredményeképpen működni fog.

 

Támogatható tevékenységek köre:

Önállóan támogatható tevékenysége köre:

 • -          Egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése

 Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

 • -          Eszközbeszerzés:
 • -          Iskola-egészségügyi ellátás, amennyiben a háziorvosi /fogorvosi rendelővel azonos épületben működik, vagy működni fog. Nem fejleszthető abban az esetben, ha az iskola-egészségügyi szolgáltatás a közoktatási intézménnyel egy épületben működik.
 • -          Mozgó szakorvosi szolgálat részére helyiség biztosítása, kialakítása.
 • -          Megújuló energiaforrások használata az épületek gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetése érdekében.
 • -          Egészségfejlesztési feladatok (pl.: várandóstorna, szülőszerepre felkészítő csoportfoglalkozások, kismamáknak, csecsemőknek, gyermekeknek szóló csoportos egészségfejlesztő programok) ellátására alkalmas és nélkülözhetetlen, multifunkcionális helyiség kialakítása.
 • -          A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése, valamint babakocsi tároló kialakítása
 • -          Udvarfelújítás, telekhatáron belüli terület-rendezés, parkosítás.
 • -          Járműbeszerzés: személygépkocsi, segédmotor-kerékpár, kerékpár beszerzése.
 • -          A projekt keretében beszerzésre kerülő (gép)járművek tárolására garázs/tároló építése, kialakítása, felújítása.
 • -          Kisvárosokban és községekben önkormányzati tulajdonban lévő lakás felújítása, korszerűsítése, bővítése a háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos és védőnő lakhatásának biztosítására.
 • -          Családbarát funkciók elhelyezését, kialakítását megvalósító fejlesztések.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

 • -          Akadálymentesítés
 • -          Azbesztmentesítés
 • -          Energiahatékonysági intézkedések
 • -          Nyilvánosság biztosítása

 

Támogatás formája:

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
Baranya megye: minimum 10 millió Ft, maximum 200 millió Ft.


Benyújtási határidő:

A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.

Baranya megye: 2016. február 15-től 2016. május 4-ig.

A pályázati felhívás és a hozzá kapcsoló dokumentációk az alábbi linken érhetőek el:

https://www.palyazat.gov.hu/node/57179

 

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon bizalommal munkaszervezetünkhöz!