Megjelent a TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázati felhívás

  • Nyomtatás

Pályázat célja

Az intézkedés célja térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, melyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése, és a foglalkoztatás növelése érdekében.

 

Pályázók köre

- Helyi önkormányzatok (GFO 321);
- Helyi önkormányzatok társulásai (GFO 327);
- Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott gazdasági társaságok, amelyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek (GFO 11, 57);
- Egyházi jogi személyek (GFO 55);
- Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 517, 521, 529, GFO 563, 565, 569).

 

Támogatható tevékenységek köre

I. Önállóan támogatható tevékenységek

a. A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése

  • A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztés
  • Rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése
  • Kulturális vonzerőkön alapuló térségi hálózatok – tematikus utak – kialakítása, meglévők fejlesztése

b. Ökoturisztikai fejlesztések

  • Természeti értékek bemutatására alkalmas helyszínek ökoturisztikai fejlesztései
  • Kisvasutak, erdei vasutak (kizárólag keskeny nyomtávú) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése

c. Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések

  • Kerékpáros turizmus fejlesztése
  • Természetes fürdőhelyek turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése
  • Vízi turizmusfejlesztése a térség természeti adottságaira épülő aktív turisztikai kínálatának bővítése érdekében
  • Horgászturizmus fejlesztése

d. Az önállóan támogatható tevékenységek (a-c) elemeire épülő turisztikai termékcsomagok létrehozása

e. Jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések turisztikai infrastrukturális és szolgáltatói hiányosságainak felszámolása a komplex élményszerzés érdekében

II. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

a. A turisztikai attrakció kialakításához kapcsolódó eszközbeszerzés.
b. A kulturális vonzerő egyediségén alapuló versenyképes, innovatív turisztikai tematika kidolgozása, a létrejövő turisztikai termék arculatának megteremtése
c. Bárki által térítésmentesen látogatható tematikus játszótér, pihenőpark, szabadidőpark kialakítása, fejlesztése valamely fejlesztett turisztikai attrakció kiegészítő elemeként.
d. Az attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése.
e. A projekt keretén belül fejlesztendő épület energiahatékony működését javító beruházások, illetve megújuló energiaforrások hasznosítása.
f. A műemlék berendezéséhez szükséges műtárgyak, eszközök szakszerű restaurálása, illetve épületekhez kötött műtárgyak, épülettartozékok, díszítőelemek restaurálása.
g. Attrakcióhoz kapcsolódó, vendéglátó és kereskedelmi egységek kialakítása.
h. Rendezvényhelyszín infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódóan rendezvénysátor beszerzése.
i. Az attrakció üzemeltetéséhez kapcsolódó sajátos ismeretek megszerzését célzó képzés.
j. Kerékpárosbarát projektelemek megvalósítása.
k. Család- és gyermekbarát projektelemek megvalósítása a fejlesztett turisztikai attrakcióhoz kapcsolódóan.
l. Fogyatékossággal élő emberek fogadása érdekében a fogyatékosság típusához igazodó sajátos igényeknek megfelelő szolgáltatások kialakítása.

III. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

a. Marketing tevékenység
b. Akadálymentesítés
c. Szórt azbesztmentesítés – amennyiben releváns
d. Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns
e. Nyilvánosság biztosítása

 

Pénzügyi feltételek

Támogatás formája

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 849 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

 

Benyújtási határidő

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 25-től 2016. április 27-ig lehetséges.

A pályázati felhívás és a hozzá kapcsoló dokumentációk az alábbi linken érhetőek el:

https://www.palyazat.gov.hu/node/57505

 

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon bizalommal munkaszervezetünkhöz!