Megjelent a VP2-6.3.1-16 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése című pályázati felhívás

Pályázat célja

Az intézkedés célja a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatása. A támogatás különösen az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kis méretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és stabilitását segíti elő.

 

A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 14 milliárd forint.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3017 db.

 

A projekt területi korlátozása

A támogatást igénylő életvitelszerű tartózkodási helye, mezőgazdasági szociális szövetkezet esetén pedig a székhely címe már a támogatás benyújtását megelőző év január elsején is a jogosult településen, vidéki térségen volt és ezt a projekt lezárásáig fent kell tartania.
A jogosult települések listáját a Felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

- Teljes területtel jogosult, a népesség 10 ezer főnél kevesebb (összesen 2961 település, 3,92 millió lakos, 74 862 km2)
- A népesség 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterülettel jogosultak (összesen 53 település, 1,61 millió lakossal, amelyből 84 291 fő lakik külterületen, 10 126 km2)

 

Támogatható tevékenységek

A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legfeljebb négy éves időszak elteltével a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 eurót, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót.

 

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

- Főállású őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozó, vagy szociális szövetkezet.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.03.21-től - 2018. 03. 20-ig lehetséges.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

- Az első szakasz zárása: 2016.04.22
- A második szakasz zárása: 2016.09.23
- A harmadik szakasz zárása: 2017.03.03
- A negyedik szakasz zárása: 2018.03.19.

 

A támogatás mértéke, összege

1) Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.
2) Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.
3) Az első kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes összeg 75%-a.
4) A fennmaradó 25% támogatási összeg igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével tervezhető és igényelhető.

A pályázati felhívás és a hozzá kapcsoló dokumentációk az alábbi linken érhetőek el:

https://www.palyazat.gov.hu/node/57531

 

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon bizalommal munkaszervezetünkhöz!