Módosult a VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című pályázati felhívás, és annak beadási határideje is

 • Nyomtatás

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy módosult a VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című pályázati felhívás, és annak beadási határideje is!

 A pályázatot 10 nappal később, azaz február 25-től lehet beadni!

 

A pályázati felhívás módosítását követően összegyűjtöttük a legfontosabb változásokat:

 • Az ANNEX I. listán lévő termékeket lehet feldolgozni, kivéve ez alól TEÁOR 1020 (halfeldolgozás és tartósítás), TEÁOR 109 (takarmánygyártás) és TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése),
 • különösen nem támogatható tevékenységek bővültek a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást célzó tevékenységgel,
 • támogatással érintett projektnek kapcsolódnia kell a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109, TEÁOR 1102) valamely feldolgozási tevékenységhez,
 • A projekt részét képező gép/berendezés beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, az azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtását követő napnál,
 • A tervezési dokumentációk kiállítási dátuma nem lehet korábbi, mint 2014. január 1.,
 • A támogatási kérelem 2016. február 25. naptól lesz beadható,
 • Elfogadható minőségi rendszerek köre bővült: Magyar Agrárgazdasági Minőségi Díjjal (MAMD),
 • Az energetikai számítást a szakterületre jogosult kamarai tagsággal rendelkező szakembernek kell igazolnia, nem szükséges enregetikai tanusító szakembernek lennie,
 • A létrehozott új munkahely definíciója kiegészült:
 • A támogatást igénylő fejlesztéssel érintett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén, egy fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesített új munkahely (a részmunkaidőben foglalkoztatottak a teljes munkaidőben foglalkoztatottak arányos tört részének felelnek meg) legkésőbb a projekt fizikai befejezését követő 60 napon belül. Az újonnan felvételre kerülő munkavállaló nem lehet a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a támogatást igénylőnél kölcsönzött munkaerőként dolgozó munkavállaló. Továbbá az újonnan felvételre kerülő munkavállaló legutolsó bejelentett munkahelye nem lehet a támogatást igénylő
    • kapcsolt vállalkozásának,
    • partnervállalkozásának, vagy
    • természetes személy közeli hozzátartozójának többségi tulajdonában álló vállalkozásnak a megvalósítás helyszíne szerinti megyében működő telephelye.

 

A pályázati felhívás és a hozzá kapcsoló dokumentációk az alábbi linken érhetőek el:

https://www.palyazat.gov.hu/node/57211

 

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon bizalommal munkaszervezetünkhöz!