VP6-7.2.1.3-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

Áprilisban fog megjelenni a VP6-7.2.1.3-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázati felhívás. Az alábbi táblázatban összegyűjtöttük a rendelkezésünkre álló információkat.

 

Tervezett meghirdetés

2016. április

Rendelkezésre álló forrás

18,4 milliárd Ft

Támogatási intenzitás

A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint:

-          nem besorolt járásban 75%

-          kedvezményezett járásban 85%

-          fejlesztendő járásban 90%

-          komplex programmal fejlesztendő járásban 95%

Jogosultak

-          Vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi

               önkormányzat, önkormányzati társulás,

               nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;

-          Vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.

-          A fentiek konzorciumai.

Támogatás maximális összege

Külterületi utak fejlesztése: 50 millió Ft

Utak karbantartásához erő- és munkagépek: 20 millió Ft

Támogatható pályázatok száma

500 db

Támogatható tevékenységek

A települések infrastruktúrájának azon elemei fejleszthetők, melyek a helyi szükségletek mértékéhez igazítva (kislépték) tényleges közösségi vagy gazdasági jellegű használattal bírnak.

Minden vidéki településen (A település kategória):

-          külterületi helyi (csak helyrajzi számmal ellátott) közutak fejlesztése;

-          az önkormányzati tulajdonú utak kezeléséhez, állapotjavításához és karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése.

Elszámolható költségek

a) épület, építmény rekonstrukciója, fejlesztése (bővítés esetén a bővítmény hasznos alapterülete nem haladhatja meg az eredeti hasznos alapterület

50%-át);

b) új vagy használt gépek és berendezések vásárlása;

c) egyéb általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági díjak, tanácsadási díjak, a környezeti/pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó

tervezési díjak, a projekt-menedzsment költség;

d) a következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek megszerzése;

A c) és d) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át;

Előleg

A támogatási összeg legfeljebb 50 %-áig igénybe vehető.

Elvárt biztosítékok köre

Az előleg összegével megegyező összegű biztosíték:

• készpénzletét

• garanciavállaló nyilatkozat

• garanciaszervezet által vállalt kezesség

• biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást

tartalmazó – kötelezvény

Nem köteles biztosítékot nyújtani:

• költségvetési szerv

• egyházi jogi személy

• helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzatok

társulása, ha a támogatás teljes egészében önként vállalt helyi közügy

megoldását vagy önkormányzati kötelező feladat ellátását szolgálja,

továbbá ha a fejlesztés tárgya vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő

vagyontárgy önkormányzati törzsvagyon, vagy azzá válik

• bármely kedvezményezett, ha a projektre megítélt támogatás összege

nem haladja meg a húsz millió forintot.

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ezen hír tájékoztató jellegű, a konkrét felhívás nem jelent még meg!

 

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon bizalommal munkaszervezetünkhöz!