VP6-7.4.1.2-16 Jármű- és eszközbeszerzés: köz- és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű- és eszközbeszerzéssel

Májusban fog megjelenni a VP6-7.4.1.2-16 Jármű- és eszközbeszerzés: köz- és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű- és eszközbeszerzéssel című pályázati felhívás. Az alábbi táblázatban összegyűjtöttük a rendelkezésünkre álló információkat.

 

Tervezett meghirdetés

2016. május

Rendelkezésre álló forrás

8,6 milliárd Ft

Támogatási intenzitás

A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint:

-          nem besorolt járásban 75%

-          kedvezményezett járásban 85%

-          fejlesztendő járásban 90%

-          komplex programmal fejlesztendő járásban 95%

Jogosultak

-          Vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi

               önkormányzat, önkormányzati társulás,

               nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;

-          Vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.

-          A fentiek konzorciumai.

Kizáró okok

Amennyiben a kedvezményezett a településen nem rendelkezik székhellyel vagy telephellyel, akkor legkésőbb a fejlesztés megvalósításáig székhelyet vagy telephelyet hoz létre az adott településen.

Falu- és tanyagondnoki szolgálat ellátásához jármű- és eszközbeszerzés tekintetében: 7 évnél idősebb gépjárművel végzi a szolgáltatást.

Támogatás maximális összege

12 millió Ft

Támogatható pályázatok száma

800 db

Vállalási feltételek

Speciális feltétel:

• a fejlesztés tárgyára irányuló tulajdoni, használati vagy fenntartói viszony

legalább a fenntartási időszak végéig.

Támogatható tevékenységek

A vidéki térségekben az életminőséget, a vállalkozások működésének feltételeit sok esetben hátrányosan érinti a nem kielégítő szintű vagyonbiztonság, különösen a nehezen védhető és őrizhető külterületi javak esetében.

A külterületen található településrészeken, valamint a tanyás településeken a földrajzi mobilitást – a munkába járást, az ügyintézést és a szolgáltatások elérését - a gyér járatsűrűség, ill. saját személygépkocsi hiánya nehezíti.

Vidéki térség településein (A település-kategória):

-          köz- és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések: polgárőr, mezőőr szolgálat jármű- és eszközbeszerzései (közfunkció, térítésmentes);

-          falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű- és eszközbeszerzéssel (közfunkció, térítésmentes).

Elszámolható költségek

a) új vagy használt gépek és berendezések vásárlása;

b) egyéb általános költségek, például hatósági díjak, tanácsadási díjak, a projekt-menedzsment költség;

A b) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át.

Előleg

A támogatási összeg legfeljebb 50 %-áig igénybe vehető.

Elvárt biztosítékok köre

Az előleg összegével megegyező összegű biztosíték:

• készpénzletét

• garanciavállaló nyilatkozat

• garanciaszervezet által vállalt kezesség

• biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást

tartalmazó – kötelezvény

Nem köteles biztosítékot nyújtani:

• költségvetési szerv

• egyházi jogi személy

• helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzatok

társulása, ha a támogatás teljes egészében önként vállalt helyi közügy

megoldását vagy önkormányzati kötelező feladat ellátását szolgálja,

továbbá ha a fejlesztés tárgya vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő

vagyontárgy önkormányzati törzsvagyon, vagy azzá válik

• bármely kedvezményezett, ha a projektre megítélt támogatás összege

nem haladja meg a húsz millió forintot.

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ezen hír tájékoztató jellegű, a konkrét felhívás nem jelent még meg!

 

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon bizalommal munkaszervezetünkhöz!