VP6-7.2.1.2-16 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

Várhatóan márciusban fog megjelenni a VP6-7.2.1.2-16 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című pályázati felhívás. Az alábbi táblázatban összegyűjtöttük a rendelkezésünkre álló információkat.

 

Tervezett
meghirdetés

2016. március

Rendelkezésre
álló forrás

10,6 milliárd Ft

Támogatási forma

Vissza nem térítendő támogatás

Támogatási intenzitás

A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint

- nem besorolt járásban 75 %

- kedvezményezett járásban 85 %

- fejlesztendő járásban 90 %

- komplex programmal fejlesztendő járásban 95 %

Jogosultak

• Vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.

• Vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.

• A fentiek konzorciumai.

Támogatás maximális
összege

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése: 50 millió Ft

Közétkeztetés fejlesztése: 20 millió Ft

Támogatható pályázatok száma

350 db

Vállalási feltételek

• Meglévő épület felújítása, fejlesztése, illetve bővítése eredményeképpen a fajlagos fenntartási költségek (különösen a fűtési és használati melegvíz előállítási) csökkennek.

• Épületkorszerűsítés esetén a 2010/31/EU irányelv szerinti költségoptimum szint [melyet a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet tartalmaz] elérése elvárás.

• Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás, komplex eszközök alkalmazásával.

• Biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító technológia alkalmazása esetén a berendezés hatásfokának legalább 70%-osnak kell lennie.

• Anaerob lebontás (biogáz technológia) alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, valamint a keményítő- és cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok, melléktermékek kivételével) aránya nem érheti el a betáplált inputanyagok mennyiségének 50 %-át.

• Mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása esetén az alapanyag csak Annex I. termék lehet.

• Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén az adott technológiára vonatkozó releváns tanúsítvány és/vagy energetikai számítás, épületenergetikai korszerűsítések esetén 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti energetikai minőségtanúsítvány megléte.

Támogatható tevékenységek

A művelet célja a vidéki településeken élők életminőségének javítása, a fenntarthatóság növelése olyan – kizárólag – kisléptékű infrastruktúra fejlesztések támogatásával, amelyek hozzájárulnak a helyi alapanyagok felhasználásán keresztül a helyi gazdaság fejlesztéséhez is.

Minden vidéki településen (A település-kategória):

− helyi termékértékesítést szolgáló piac infrastruktúrájának fejlesztése;

− a településen bárki által igénybe vehető közétkeztetést végző intézmények konyhájának fejlesztése (többek között: gépek, berendezések, eszközök beszerzése, beépítése, gépjármű beszerzése), továbbá az ehhez kapcsolódó helyi alapanyag-beszerzés, -raktározás és –

előkészítés, valamint a központtól távol eső településrészeken az étkeztetés megoldása.

Elszámolható költségek

a) épület, építmény rekonstrukciója, fejlesztése (bővítés esetén a bővítmény hasznos alapterülete nem haladhatja meg az eredeti hasznos alapterület 50%-át);

b) új vagy használt gépek és berendezések vásárlása;

c) egyéb általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági díjak, tanácsadási díjak, a környezeti/pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó tervezési díjak, a projekt-menedzsment költség;

d) a következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek megszerzése;

A c) és d) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át;

e) Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át.

Előleg

A támogatási összeg legfeljebb 50 %-áig igénybe vehető.

Elvárt biztosítékok köre

Az előleg összegével megegyező összegű biztosíték:

• készpénzletét

• garanciavállaló nyilatkozat

• garanciaszervezet által vállalt kezesség

• biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény

Nem köteles biztosítékot nyújtani:

• költségvetési szerv

• egyházi jogi személy

• helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzatok társulása, ha a támogatás teljes egészében önként vállalt helyi közügy

megoldását vagy önkormányzati kötelező feladat ellátását szolgálja, továbbá ha a fejlesztés tárgya vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő

vagyontárgy önkormányzati törzsvagyon, vagy azzá válik

• bármely kedvezményezett, ha a projektre megítélt támogatás összege nem haladja meg a húsz millió forintot

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon bizalommal munkaszervezetünkhöz!