Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása című felhívás és a beadás határideje kapcsán

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása” című (VP2-4.1.3.5-16 kódszámú) felhívás támogatási kérelmeinek beadási határideje 2017. január 6. napjára módosul, változnak továbbá az értékelési határnapok.

 

A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. január 06. napjától 2019. január 07. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

- 2017. február 06.

- 2017. március 06.

- 2017. április 06.

- 2017. július 06.

- 2017. október 06.

- 2018. január 08.

- 2018. április 09.

- 2018. július 09.

- 2018. október 09.

- 2019. január 07.

A felhívás 3.1.1. d) és e) pontok szerinti tevékenységek (traktor, talajművelő és műtrágyaszóró gépek beszerzése) vonatkozásában abban az esetben igényelhető támogatás, ha a támogatási kérelmet benyújtó igazolja, hogy a felhívás 4.1.1. a) pontja alapján meghatározott mezőgazdasági tevékenységből számított üzemméretének legalább 75 %-a kertészeti tevékenységből származik.

A felhívás főszabályként előírja, hogy a Standard Termelési Érték (a továbbiakban STÉ) megállapításakor a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján partner, illetve kapcsolódó vállalkozásnak minősülő vállalkozások mezőgazdasági üzemeinek STÉ-it is figyelembe kell venni.

E főszabály alkalmazása érvényes a felhívás 3.4.1..1. C) 7. és 8. pontjai tekintetében is. Ennek megfelelően a partner, illetve kapcsolódó vállalkozásnak minősülő vállalkozások együttes üzemméretének vizsgálata a legalább 75 %-os kertészeti tevékenységből származó üzemméret igazolása során is szükséges.

Az EMVA Irányító Hatóság ezen közleményei az alábbi linkeken érhetőek el:

 https://www.palyazat.gov.hu/mdosul-a-kertszet-korszerstse-kertszeti-gpbeszerzs-tmogatsa-cm-felhvs-beadsi-hatrideje

 https://www.palyazat.gov.hu/az-emva-irnyt-hatsg-kzlemnye-a-kertszet-korszerstse-kertszeti-gpbeszerzs-tmogatsa-cm-felhvs-kapcsn

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon bizalommal munkaszervezetünkhöz!