Megjelent a VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása című felhívás

A Vidékfejlesztési Program keretében megjelent az „Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása” című felhívás. Jelen pályázatot a hazai mezőgazdasági termelők, fiatal mezőgazdasági termelők vagy termelői csoportok agrárgazdasági innovációs tevékenységének fejlesztése, megvalósítása érdekében írták ki, melyet a kis- és középvállalkozások együttműködését erősítő Operatív Csoportok létrehozásával valósíthatnak meg. Az Agrár-Innovációs Operatív Csoportok az agrárgazdaság - beleértve a mezőgazdasági termelés, élelmiszer-feldolgozás, borászat, REL, erdőgazdálkodás - termelékenységének és környezeti hatékonyságának javítását szolgálják.

 

A felhívás célja:

A legfőbb cél, hogy az együttműködésen alapuló fejlesztések eredményeképpen a korábbi gyakorlattól eltérő megoldás jöjjön létre.

Innovatív projektnek minősül a fenti ágazatokat széles körben érintő probléma kezelését vagy lehetőség kihasználását célzó, tudományos ismeretek felhasználásával együtt járó megoldás, amely lehet: új termék, gyakorlat, szolgáltatás, termelési eljárás vagy egy új módja a szervezési folyamatoknak.

 

Az Agrár-Innovációs Csoport kritériumai:

  • tagságra jogosultak: mezőgazdasági termelők és/vagy élelmiszerfeldolgozók és/vagy erdőgazdálkodók, valamint kutatóhelyek és/vagy, tanácsadók és/vagy, szaktanácsadók. Jelen felhívás tekintetében egy kutatóhely több projektben is részt vehet,
  • a Csoportban legalább öt, gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy vesz részt, amelyek gazdaságilag és jogilag függetlenek egymástól,
  • a Csoport taglétszámának legalább 40%-a az adott szakágazatban gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy,
  • a Csoport minden tagjának részt kell venni a projektben,
  • a Csoport működését írásba foglalt konzorciumi együttműködési megállapodás szabályozza.

 

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

Agrár-Innovációs Operatív Csoportok létrehozása és Projektterv kidolgozása és megvalósítása - különös tekintettel fiatal gazdálkodók bevonására (tudás-előállítás), az innovációs együttműködés és a projekt előrehaladásának nyilvános megosztása, az eredmények hozzáférhetővé tétele (tudás-megosztás).

A csoport létrehozására igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 150 000 eurónak megfelelő forintösszeg, mely a projekt összegének 100%-a lehet.

Az alábbi területeken működő csoportok létrehozása lehetséges:

-            mezőgazdasági termelés,

-            élelmiszer-feldolgozás,

-            borászat,

-            Rövid Ellátási Lánc (REL),

-            erdőgazdálkodás.

 

Az alábbi választható beruházási tevékenységek kizárólag abban az esetben támogathatók, ha az Agrár-Innovációs Operatív Csoportok a csoport létrehozására, működtetésére vonatkozóan is támogatásban részesülnek:

- Mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos operatív csoportok esetén: innovatív megoldásokat tartalmazó beruházások támogatás, az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege projektenként: maximum 206 000 eurónak megfelelő forint összeg, kollektív beruházás esetén maximum 1 030 000 eurónak megfelelő forint összeg.

-  Élelmiszer-feldolgozással, borászattal kapcsolatos operatív csoportok esetén: új eszközök, gépek beszerzése, épületek, építmények kivitelezése, már meglévő létesítmények energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege projektenként: maximum 206 000 eurónak megfelelő forint összeg, kollektív beruházás esetén maximum 1 030 000 eurónak megfelelő forint összeg.

-   Erdőgazdálkodással kapcsolatos operatív csoportok esetén: erdősítés innovatív megoldásokkal, újfajta agrár-erdészeti rendszerek létrehozása, erdőtüzek, természeti katasztrófák és katasztrófaesemények által okozott erdőkárok megelőzésére irányuló projektek, az erdei ökoszisztémák ellenállóképességének növelését célzó beavatkozások, az erdők közjóléti/turisztikai értékének érvényesítését célzó tevékenységek, az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege projektenként: maximum 112 000 eurónak megfelelő forint összeg, kollektív beruházás esetén maximum 560 000 eurónak megfelelő forint összeg.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 30. naptól 2017. november 30. napjáig van lehetőség. Az első értékelési határnap 2017. július 3.

A felhívás és a hozzá kapcsolódó segédletek az alábbi linken érhetőek el:

https://www.palyazat.gov.hu/vp3-1611-415-421-422-811-821-831-851-852-861-17

 

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon bizalommal munkaszervezetünkhöz!