Megjelent a GINOP-1.3.6-17 kódszámú Mikro-, kis- és középvállalkozások logisztikai szolgáltatás-igénybevételének támogatása című felhívás

  • Nyomtatás

A pályázat keretében logisztikai szolgáltatásokat vehetnek igénybe a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint támogathatóak az ehhez kapcsolódó egyéb költségek. Ilyen költségek például raktárbérlés, munkagépek bérlése (daru vagy targonca), vámügyintézés, informatikai rendszerek használata, hatósági eljárásokkal kapcsolatos szolgáltatások. A támogatás fordítható továbbá anyagmozgatási, szállítási, tárolási, raktározási költségekre.

 

A pályázat célja a vállalkozások ösztönzése annak érdekében, hogy a kkv-k egyre szélesebb köre vegye igénybe ezeket a szolgáltatásokat, számoljanak azok éves költségeivel az üzleti terveikben, elősegítve, hogy az így felszabaduló szabad kapacitásaikat a fő tevékenységük ellátására csoportosíthassák át.

 

Támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a mikro-, kis-, és középvállalkozások:

  • -          amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott) teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
  • -          amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
  • -          amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
  • -          amely a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben a Felhívás 2. számú mellékletében szereplő minősített logisztikai szolgáltatók egyikétől sem vett igénybe logisztikai szolgáltatást.

A támogatást igénylőnek a fenti kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

 

Gazdálkodási formakód szerint:

-          113 Korlátolt felelősségű társaság

-          114 Részvénytársaság

-          116 Közkereseti társaság

-          117 Betéti társaság

-          121 Szociális szövetkezet

-          123 Iskola szövetkezet

-          124 Agrárgazdasági szövetkezet

-          128 Foglalkoztatási szövetkezet

-          129 Egyéb szövetkezet

-          141 Európai részvénytársaság (SE)

-          142 Európai szövetkezet (SCE)

-          226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

-          228 Egyéni cég

-          231 Egyéni vállalkozó

 

A pályázat keretein belül a logisztikai szolgáltató központok által nyújtott szolgáltatások igénybevétele támogatható, továbbá elszámolhatóak az alábbi, ehhez kapcsolódó költségek:

Bérleti díjak

- raktárbérlet,

- szabadtéri tároló felület bérlet,

- kikötőhasználat (áruszállító folyami hajónak hordképessége szerint, áruszállító folyam-tengeri hajónak hordképessége szerint, minden más úszóműnek az elfoglalt vízfelület után),

- parthasználat (ki- és berakott áru tömege után (érc, szén, koksz, kő és homok), minden más áru, Ro-Ro kikötőben rakodott személygépjárművek, Ro-Ro kikötőben rakodott egyéb járművek és áru, konténer rakodása esetén, telelés),

- daruhasználati díj (kezelővel),

- targonca használat.

 

Egyéb szolgáltatások költségei

- vámkezelés, vámszolgáltatás, vámügyintézés,

- vámszemléhez konténerből áru ki- és berakás,

- informatikai rendszerek igénybevétele,

- hatósági eljárásokkal kapcsolatos szolgáltatások:

- tc 32 garancia (3-6 millió forintig),

- importban érkező gépjármű mentesítése,

- tir okmány kiállítása,

- cmr kitöltése,

- vámértékbevallás készítése,

- eur 1/ a.tr okmány kiállítása,

- áruosztályozás,

- közreműködés vámszemlénél,

- tir-ncts adatátadás,

- helyesbítés, módosítás, előjegyzés elszámolása,

- vámvisszatérítés,

- fellebbezések, különféle beadványok készítése,

- vámfizetésre vonatkozó határozatok, valamint a hozzátartozó bizonylatok (számla, fuvarlevél, tarifa stb.ellenőrzése),

- vámeljárási tanácsadás,

- kezesség vállalás vám megfizetéséhez,

- vámszolgálati helyen kívüli vámkezelés,

- növény-egészségügyi bizonyítvány beszerzése,

- állategészségügyi bizonyítvány beszerzése,

- tömeg megállapítás:

- vasúti járműmérlegen,

- közúti járműmérlegen,

- egyenkénti, csoportos tizedes mérlegelés a rakodás során,

- előlegezési jutalék,

- ténymegállapítási jegyzőkönyv felvétele

 

Szállítási, tárolási, raktározási költségek

- anyagmozgatás (gépi/kézi),

- parkolás (tehergépkocsi)

- fóliázás,

- komissiózás,

- közvámraktározás,

- tárolás (konténerek, hütőkonténerek (20’ – 45’), egyéb kombináltfuvarozási egységek, RID/ADR árut tartalmazó konténerek, összecsukható csereszekrény),

- emelés (konténerek, hütőkonténerek (20-45 lábig), csereszekrények lábra állítva, összecsukható csereszekrény),

- konténertakarítás,

- konténerjavítás,

- mérlegelés,

- szabvány raklapos, nem veszélyes áru gépi rakodása,

- nem veszélyes áru kézi rakodása,

- terminálon konténerből nem szabvány raklapos, vagy veszélyes áru kirakása, átrakása tehergépkocsira,

- vasúti kocsi kezelés,

- vasúti fuvarlevél kiállítása,

- hajóállítás,

- áruszállító hajók átállítási díja egy kikötőmedencén, vagy kikötőhelyen belül,

- két kereskedelmi kikötőmedence között,

- rakodási célból bekészített jármű rakodóhelyre állítása,

- rakodóhelyről félre állítás gyors hajó csere miatt (rapid manőver),

- dunai lekötőhelyek, kikötőhelyek között, vagy ezen lekötőhelyek és valamely kereskedelmi kikötőmedence között,

- személyzet nélküli vízi járművek átállítása,

- úszó munkagépek, géphajók, ponton átállítása,

- boxer hajó igénybevétele lekötő, rakodó helyen vízszívatás, rakodás támogatás vagy hasonló tevékenység miatt,

- vízvételezéssel kapcsolatos költségtérítés,

- áramvételezéssel kapcsolatos költségtérítés,

- rendelkezésre állási díj vízszolgáltatásnál és elektromos vételezésnél (egyszeri),

- bárkatető emelés,

- bárkaőrzés,

- bárka rakodtatása nyitott bárka esetén (őrzés nélkül) naponta,

- bárka rakodtatása fedett bárka esetén (őrzés nélkül) naponta,

- egalizálás,

- vasúti szolgáltatások:

- áruszállító hajók átállítási díja egy kikötőmedencén, vagy kikötőhelyen belül,

- vasúti kocsi kezelési (tolatási) díj egyes kocsikra, irány- és fordavonatokra műveletenként és kocsinként,

- vasúti szerelvény leközlekedtetésének forgalomszervezési felügyelete érkezéskor és induláskor egyaránt kocsinként, vagy külön-külön,

- kocsi rendezési díj kocsinként és sorozási műveletenként,

- belföldi vasúti fuvarlevél kiállítása darabonként,

- vasúti küldemény kocsi zárakkal való ellátása,

- takaróponyvák levétele vasúti kocsiról ,

- vasúti kocsi ponyvával való letakarása, meglévő ponyvatartóval,

- kármegállapításról felvett jegyzőkönyv beszerzése a vasúttársaságtól a vasúttársaság által esetlegesen felszámított díjon felül,

- rinfúza lapok beszerelése,

- vasúti járművek tárolása,

- vasúti járművek várakozása

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 25.000.000 Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a. A támogatási kérelmek benyújtása 2017. június 1-től 2017. szeptember 27-ig lehetséges.

A felhívás és a hozzá kapcsolódó mellékletek az alábbi linken érhetőek el:

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-136-17-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-logisztikai-szolgltats-ignybevtelnek-tmogatsa

 

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon bizalommal munkaszervezetünkhöz!