Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 ’B Light’ támogatási rendszer

 • Nyomtatás

Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 keretében megjelent a  „B Light”: Magyar és horvát kis-és közepes vállalkozások határon átnyúló együttműködésének támogatása című felhívás.

 

Pályázók köre

-              Kis-és közepes vállalkozások a 2004. évi XXXIV. törvény értelmében (mikrovállalkozások is)

 

A pályázat benyújtásának határideje

-          2017. szeptember 15.

 

A projekt területi korlátozása

Horvátország oldaláról:

-              Muraköz megye

-              Kapronca-Kőrös megye

-              Verőce-Drávamente megye

-              Eszék-Baranya megye

-              Varasd megye

-              Belovár-Bilogora megye

-              Pozsega-Szlavónia megye

-              Vukovár-Szerémség

Magyarország oldaláról:

- Baranya megye

- Somogy megye

- Zala megye

A programtérben regisztrált, székhellyel vagy minimum 1 éve működő telephellyel rendelkező cégek pályázhatnak. Az együttműködésnek a határtérségben kell megvalósulnia.

 

Szakmai és pénzügyi jogosultság

-              Min. 1 lezárt pénzügyi év (50%-nál nagyobb mértékben tulajdonos anyacég vagy kapcsolt vállalkozás is leigazolhatja);

-              Min. 1 fő alkalmazott (50%-nál nagyobb mértékben tulajdonos anyacég vagy kapcsolt vállalkozás is leigazolhatja)

-              Pozitív saját tőke a megelőző lezárt üzleti évben.

-              Képesség, tapasztalat és kapacitás a projekt előkészítésére, végrehajtására, elő-és társfinanszírozására.

-              Igazolhatóan rendelkezésre álló saját forrás és támogatás-előfinanszírozási kapacitás.

-              Közvetítő szervezetek kizárva.

 

Partnerségi követelmények

-              Min. 2, max. 4 partnerszervezet (KKV), min. 1 partner a határ mindkét oldaláról.

-              Kötelezettségvállalás az indikátorok teljesítésére partner-szinten (Partnerségi Megállapodás).

 

Kizáró okok

-              Párhuzamosan több hasonló együttműködési pályázatban való részvétel.

-            Éves nettó árbevétel több mint 50%-a a következő tevékenységekből származik: mezőgazdasági termékek elsődleges termelése, feldolgozása és marketingje, halászat és akvakultúra, erdőgazdálkodás.

-              A megfelelő NACE (TEÁOR) kódoknak nem megfelelő tevékenység.

-              Nehéz helyzetben lévő vállalkozások (800/2008/EK rendelet értelmében).

-              Csődeljárás, felszámolás alatt, bírósági végrehajtás alatt álló cég.

-              hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás alatt állnak.

-              Gazdasági tevékenysége felfüggesztésre került, illetve hasonló eljárás van folyamatban nemzeti jog alapján.

-              Tevékenysége felfüggesztésre került vagy szakmai tevékenysége alapján jogerősen elítélték, vagy az IH/NH ezt bizonyítani tudja.

-              Társadalombiztosítási és adófizetési kötelezettségeinek nem tett eleget.

-              Közbeszerzések során szabálytalanságot, visszaélést, korrupciós cselekményt követett el, vagy egyéb büntetőjogi kategóriába sorolható tevékenységet végzett.

-              A pályázat szempontjából összeférhetetlen.

-              Nem megfelelően képviselteti magát, illetve nem szolgáltat információt magáról a programot vezető szervezetek számára.

-              A projektkiválasztó testület befolyásolása érdekében bizalmas információk megszerzésével próbálkozik.

 

ÁLLAMI TÁMOGATÁS – „STATE AID”

-              A kapott támogatás állami támogatásnak számít, mint de minimis juttatás: 

-              max. 200 000 EUR / partner három egymást követő évben, mindkét támogató (HU és HR) országból.

-              A projekt kidolgozására és a végrehajtás szakmai támogatására 5000 EUR számolandó.

-              Kapcsolt vállalkozás összevontan számolandó.

-              Elsődleges mezőgazdasági termelés, halászat, aquakultúra, valamint disztribúciós hálózat kialakítása nem támogatható.

 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Alábbi tevékenységek NACE-kód alapján

•             C – Feldolgozóipar

•             D – Villamosenergia., Gáz-, Gőzellátás, Légkondicionálás;

•             E – Vízellátás, Szennyvíz gyűjtése, kezelése, Hulladékgazdálkodás;

•             F – Építőipar;

•             G – Kereskedelem, Gépjárműjavítás (csak egy Light Partner támogatható egy partnerségen belül);

•             H – Szállítás és raktározás;

•             I – Szálláshely-szolgáltatás, Vendéglátás –meglévő szálláshelyek bővítése nem támogatható, csak minőségi fejlesztés – a támogatási keret max. 20%-áig.

•             J – Információ. Kommunikáció;

•             M – Szakmai, Tudományos, Műszaki tevékenység;

•             N –Adminisztrációs és ügyfélszolgálati tevékenységek (munkaügy, utazás, biztonság)

•             P – Oktatás;

•             Q – Humán-egészségügyi, Szociális ellátás.

•             R – Művészet, szórakoztatás, sport

 1. Szórakoztatóipar,
 2. Múzeumok, könyvtárak, egyéb kulturális tevékenységek
 3. Sport, rekreáció, vidámpark

 

Önállóan támogatható tevékenységek

-              Új technológia, szolgáltatás vagy termék kifejlesztése

-              Új eszköz beszerzése közös technológia, szolgáltatás vagy termék kifejlesztéséhez

-              Új eszköz beszerzése mozgatáshoz, csomagoláshoz, raktározáshoz a közös technológia, szolgáltatás vagy termék kifejlesztéséhez (Jármű nem megengedett)

-              IT hardver és szoftver beszerzése (általános irodai használaton kívül).

-              Új piacra való belépéshez szükséges tevékenységek (rendezvények szervezése, vásárokon való részvétel, promóciós anyagok készítése, marketingakciók)

-              Közös technológia-, szolgáltatás és termékfejlesztéshez szükséges szakértői kapacitás.

 

Egyéb, csak az önmagában támogatható tevékenységekkel együtt megvalósítható elemek

-              Infrastruktúrafejlesztés, telephely fejlesztése a kifejlesztett technológia, szolgáltatás és termék gyártására, forgalmazására.

-              Általános irodai eszközbeszerzés.

-              Immateriális javak (pl. licenszek).

-              A technológiával, szolgáltatással és termékkel kapcsolatban tréningek, szemináriumok szervezése.

-              Új alkalmazottak felvétele közös technológia, szolgáltatás vagy termék kifejlesztéséhez

-              Projektmenedzsment.

-              Építési beruházás

 1. Amennyiben engedélyköteles: engedélyeztetési szintű tervdokumentáció benyújtása szükséges.
 2. Két éven keresztül per-és igénymentesen meg kell őrizni.

 

Az együttműködés szintjei

A hozzáadott értéket igazolandó az alábbi indikátorok bevállalása szükséges:

•             Aláírt szerződés/megállapodás harmadik féllel a Light Projekt tárgyát képező termék/szolgáltatás értékesítéséről (projektben létrejött eredmény) – a Light projekt zárását követő 2 évben

•             A Light projekt számára nyújtott támogatás 20%-át elérő értékesítés (a projektből létrejött eredményre – termék vagy szolgáltatás – vonatkozóan) a Light Projekt zárásától számított 2 éven belül, főkönyvi kivonat alapján

Az alábbi együttműködési szintek teszik még értékesebbé az együttműködést:

•             Korábbi együttműködés vagy határon átnyúló üzleti partnerség dokumentumai

•             A Partnerek projekthez humán kapacitásainak bemutatása és az ő kapcsolódásuk a projekt szakmai tartalmához

•             A termék, szolgáltatás vagy technológia innovatív tulajdonságai

•             A termék, szolgáltatás vagy technológia üzleti potenciáljai

•             A projekt megvalósítás módszertanának bemutatása

•             A projekt relevanciájának és előkészítettségének bemutatása

 

A PROJEKT FINANSZÍROZÁSA

A finanszírozás típusa:

-              Vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke:

-              75%

Saját erő:

-              25%

 

A projekt mérete

 

Összes elszámolható költség

Támogatás (75%)

Minimum

EUR 40,000 (kb 12 millió Ft)

EUR 30,000 (kb. 9 millió Ft)

Maximum

EUR 180,000 (kb 54 millió Ft)

EUR 135,000 (kb 40,5 millió Ft)

A projekt mértéke meghaladhatja a 180 000 EUR-t, azonban a limit feletti költségek nem elszámolható költségnek minősülnek. Az ÁFA nem elszámolható.

 

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Előkészítési költség:

-              Valamennyi Light Partner számára 1000 EUR – automatikus (egyösszegű kifizetés).

Személyi költség – járulékokkal:

-              A projekt egyes feladatainak ellátásához kapcsolódóan

-              Meglévő vagy új alkalmazott részére

-              Részmunkaidő vagy teljes munkaidőben

-              Átalány alapú elszámolással (munkaidőarányosan, dokumentáció nélkül), vagy munkaszerződés alapján (valós béren, munkaidő-nyilvántartást vezetve)

-              Bónuszok nem elszámolhatók.

-              Személyi költség max. a költségvetés 80%-áig!

Egységköltség alapú elszámolással:

Kategória

Végzettségi elvárások

Havi elszámolható bér (bruttó bér + szociális járulék)

Menedzser / mérnök / termékfejlesztő / marketing szakértő

Felsőfokú végzettség, 3 év szakmai tapasztalat

1700 EUR

Fizikai vagy adminisztratív dolgozó

Középfokú végzettség, 1 év szakmai tapasztalat

800 EUR

Valós bérek alapján:

-              Határozott idejű szerződéssel

-              Egyéni megbízással

Irodai és adminisztratív költségek:

-              A bérköltségek 15%-a –átalányalapú kifizetés

 1. Irodabérlet
 2. Biztosítás
 3. Rezsi
 4. Irodaszer
 5. Könyvelés
 6. Dokumentálás
 7. Fenntartás, üzemeltetés, javítási költségek
 8. Biztonság
 9. Informatikai rendszerek
 10. Kommunikációs költségek
 11. Nemzetközi banki tranzakciók díjai

Utazás és szállás:

-              Csak alkalmazottak számára;

-              Személyautó vagy tömegközlekedés –költséghatékonyság figyelembe vételével;

-              Szállás max. 3*-os hotelben.

-              Napidíjak nemzeti vagy belső szabályozás alapján –az uniós plafonig.

Külső szakértői költségek –szerződés alapján, beszerzési szabályok betartásával:

-              Műszaki tervek és engedélyek –2014. január 1-je után felmerült tételek;

-              Tanulmányok, kutatás;

-              Rendezvények, képzések, partnertalálkozók;

-              Műszaki ellenőrzés;

-              Kommunikáció és nyilvánosság –részletes szabályok alapján;

-              Projektmenedzsmenthez (az EPSF szerepén túl) és közbeszerzéshez kapcsolódó költségek – max. 5%;

-              Egyéb –pl. szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogok.

Eszközök:

-              A projektmegvalósításhoz szükséges, tartalom-specifikus eszközök (az irodai eszközökön kívüliek):

 1. Számítástechnikai hardver és szoftver
 2. Bútorok, felszerelések
 3. Laboratóriumi eszközök
 4. Gépek, műszerek
 5. Egyéb eszközök, készülékek

-              Eszközök általános használatra, napi projekt munkához (számítógép, irodabútor) 1000 EUR (automatikus, egyösszegű kifizetés)

Használt eszközök adott feltételekkel elszámolhatók.

Építés, felújítás:

-              Projekt céljaihoz kapcsolódó építés, felújítás, átalakítás, bővítés

-              Ingatlan és földterület vásárlás nem elszámolható

Nem elszámolható költségek köre:

-              Partnerek által előállított termékek, szolgáltatások, munkadíjak

-              A Light Projekt benyújtását megelőzően felmerült költségek;

-              ÁFA, amennyiben visszaigényelhető a Light Partnerek által;

-              Meglévő épület vásárlása

-              Telek-és területvásárlás

-              Büntetések, bírságok, peres eljárások díjai

-              Összeférhetetlenségi szabályok be nem tartásával beszerzett termékek/szolgáltatások;

-              Használt eszközök – kivételekkel;

-              Bankköltségek – kivéve: a nemzetközi tranzakciók díjai

-              Rezsi- kivéve a 7.3 pontban foglaltak szerint

-              Árkedvezmények, kedvezmények

-              Természetbeni hozzájárulások

-              Árfolyamveszteség;

-              Kamatok;

-              Szabálytalanul beszerzett termékek/szolgáltatások.

-              Egyéb, a költségek elszámolhatóságáról szóló nemzeti szabályozás szerint

 

A PÁLYÁZÁS MENETE

-          1. kör: közös, ún. ’Light Concept’ űrlap kitöltése (angol nyelven, HU-HR együttesen)

-          2. kör: részletes támogatási kérelem kidolgozása és benyújtása az EPSF szervezet segítségével

 

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS ÉS MONITORING

A projekt hossza:

-              6-18 hónap

Fenntartási időszak:

-              2 év

Előleg:

-              Nem igényelhető

Biztosítékok:

-              Pályázat benyújtásakor nem szükséges

-              Támogatás elnyerése esetén bankszámla nyilatkozat

A felhívás és a hozzákapcsolódó mellékletek az alábbi linken érhetőek el:

https://www.b2match.eu/blight

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon bizalommal munkaszervezetünkhöz!