Október 30-ig nyújthatóak be a nemzetiségi támogatások

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma  nyílt pályázatot hirdetett 4 kategóriában, úgymint nemzetiségi civil szervezetek működésére, a magyarországi nemzetiségek szellemi és tárgyi emlékeinek ápolására, kulturális rendezvényekre és nyelvi környezetben megvalósuló táborokra, valamint az anyaországok közreműködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus-továbbképzésekre.

 

A nemzetiségi támogatások célja, hogy a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó magyarországi nemzetiségeket nyelvük, kulturális hagyományaik, szellemi és tárgyi örökségük méltó ápolásában segítse, és ezzel hozzájáruljon Magyarország kulturális sokszínűségének megtartásához.

 

Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának 2018. évi költségvetési támogatására

A felhívás kódja: NEMZ-TAB-18

A kiírás célja a hazai nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók, magyarországi köznevelési rendszerben nem szereplő nemzetiségek esetében az országos önkormányzat által szervezett táborban 6 éves kortól a nappali tagozatos általános és középiskolai tanulók anyanyelvi nyelvismereteinek bővítésének, a nemzetiségi népismeret részét képező, anyaországgal/nyelvnemzettel kapcsolatos történelmi, földrajzi, néprajzi ismereteik fejlesztésének támogatása anyanyelvi programok (táborok, erdei iskolák stb.), a nemzetiségi, kulturális tartalmú, kidolgozott tábori programmal rendelkező anyanyelvi hagyományőrző táborok és anyanyelvi hitéleti táborok megvalósítása révén.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 30. 23:59 óra

 

Pályázat benyújtására jogosultak:

 • -         nemzetiségi köznevelési intézmények (nyelvoktató, kétnyelvű, tannyelvű általános iskolák, középiskolák);
 • -         nemzetiségi önkormányzatok;
 • -         az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott kulturális intézmények;
 • -     a 2015. december 31-ig Magyarországon nyilvántartásba vett, a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó, alapszabályban/alapító okiratban rögzített cél szerint konkrétan megjelölt nemzetiséghez kapcsolódó nemzetiségi tevékenységet folytató civil szervezetek.

 

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 forint.

Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 2.500.000 forint.

A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti támogatási előleg formájában történik.

A támogatás intenzitása 100%.

A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.

A felhívás és mellékletei az alábbi linken érhetőek el:

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzetisegi_tamogatasok28/

 

Az anyaországok/nyelvnemzetek közreműködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus továbbképzések 2018. évi költségvetési támogatására

A felhívás kódja: NEMZ-PED-18

A kiírás célja az országos nemzetiségi önkormányzatok által közvetlen megállapodás keretében az anyaországban/nyelvnemzeti területen szervezett népismeret, valamint az anyanyelv oktatásával összefüggő pedagógus-továbbképző programok megvalósításának segítése, valamint a közismereti tárgyakat nemzetiségi nyelven oktató pedagógusok számára szervezett szaknyelvi továbbképzések megvalósításának támogatása intézményközi közvetlen együttműködés keretében.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 30. 23:59 óra

Pályázat benyújtására jogosultak:

 • -        Közvetlen megállapodás alapján az anyaországban/nyelvnemzeti területen megvalósuló továbbképzést szervező országos nemzetiségi önkormányzatok;
 • -          Anyaországi/nyelvnemzeti felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján legalább 5 fő kétnyelvű vagy két tannyelvű nemzetiségi iskolában közismereti tantárgyat nemzetiségi nyelven oktató gyakorló pedagógus számára szemeszterenként legalább 40 óra anyaországi/nyelvnemzeti hospitációt biztosító nemzetiségi szaknyelvi pedagógus-továbbképzés szervezésére vállalkozó felsőoktatási intézmények, valamint az országos nemzetiségi önkormányzatok;
 • -          Országos nemzetiségi önkormányzatok által alapított pedagógiai szakmai szolgáltatók.

 

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 forint.

Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 4.000.000 forint.

A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti támogatási előleg formájában történik.

A támogatás intenzitása 100%.

A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.

A felhívás és mellékletei az alábbi linken érhetőek el:

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzetisegi_tamogatasok27/

 

Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2018. évi költségvetési támogatására

A felhívás kódja: NEMZ-KUL-18

A kiírás célja a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó magyarországi nemzetiségek (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma/cigány, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) kulturális hagyományainak, tárgyi és szellemi kulturális kincseinek megőrzésének, méltó folytatásának támogatása; értékhordozó tevékenységeinek, közművelődési feltételeinek javítása érdekében a nemzetiségi közösség egészét, vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó, kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 30. 23:59 óra

Pályázat benyújtására jogosultak:

 • -          nemzetiségi önkormányzatok;
 • -       alapító okiratuk szerint nemzetiségi feladatot ellátó a magyarországi nemzetiségek tudományos, kulturális, hagyományőrző, nevelési, oktatási, muzeális és közgyűjteményi tevékenységet folytató költségvetési szervek (múzeumok, közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek, tájházak, nyilvános könyvtári tevékenységet folytató intézmények);
 • -       létesítő okiratukban rögzített cél szerint konkrétan megjelölt magyarországi nemzetiséghez kapcsolódó kulturális, oktatási, hagyományőrző és kiadói tevékenységet folytató civil szervezetek (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezetek);
 • -          nemzetiségi önkormányzat által alapított nonprofit gazdasági társaságok;
 • -       a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján nyilvántartásba vett egyházak, ill. ezen egyházakhoz tartozó belső egyház jogi személyek, amelyek saját, önálló bankszámlaszámmal rendelkeznek (KSH 55).

 

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 200.000 forint.

Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1.200.000 forint.

A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti támogatási előleg formájában történik.

A támogatás intenzitása 100%.

A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.

A felhívás és mellékletei az alábbi linken érhetőek el:

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzetisegi_tamogatasok26/

 

A nemzetiségi civil szervezetek 2018. évi költségvetési támogatására

A felhívás kódja: NEMZ-CISZ-18

A kiírás célja a nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása, főként a nemzetiségek önazonosságának megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósítása érdekében.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 30. 23:59 óra

Pályázat benyújtására jogosultak:

 • -          a 2015. december 31-ig Magyarországon nyilvántartásba vett, a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó, alapszabályban/alapító okiratban rögzített cél szerint konkrétan megjelölt nemzetiséghez kapcsolódó oktatási, kulturális (pl. közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, hagyományőrző) tevékenységet folytató és/vagy érdekképviseletet ellátó civil szervezetek.

 

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 forint.

Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 5.000.000 forint.

A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti támogatási előleg formájában történik.

A támogatás intenzitása 100%.

A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.

A felhívás és mellékletei az alábbi linken érhetőek el:

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzetisegi_tamogatasok25/

 

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon munkaszervezetünkhöz!