Pályázati hírek

Friss hírek és információk pályázatokról

VP6-7.4.1.2-16 Jármű- és eszközbeszerzés: köz- és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű- és eszközbeszerzéssel

Májusban fog megjelenni a VP6-7.4.1.2-16 Jármű- és eszközbeszerzés: köz- és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű- és eszközbeszerzéssel című pályázati felhívás. Az alábbi táblázatban összegyűjtöttük a rendelkezésünkre álló információkat.

Bővebben...

VP6-7.2.1.3-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

Áprilisban fog megjelenni a VP6-7.2.1.3-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázati felhívás. Az alábbi táblázatban összegyűjtöttük a rendelkezésünkre álló információkat.

Bővebben...

Megjelent a VP6-7.2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés című pályázati felhívás

A pályázat célja

A pályázat célja a vidéki települések épített infrastrukturális eszközeinek kisléptékű fejlesztése.

Bővebben...

Megjelent a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési kerete

Magyarország Kormánya közel 17 milliárd forinttal támogatja ebben az évben a halászati ágazat strukturájának fejlesztését.

Bővebben...

Megjelent a VP-6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés című pályázati felhívás

A pályázat célja

A pályázat célja a vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a vidéki települések vonzóbbá tétele olyan, a fenntarthatóság növelését és a társadalmi felzárkózást és az egész életen át tartó tanulást elősegítő fejlesztések által, melyek a helyi szükségletek mértékéhez igazítva tényleges közösségi jellegű funkciókkal és használattal bírnak.

Bővebben...