Pályázati hírek

Friss hírek és információk pályázatokról

Megjelent a TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című pályázati felhívás

Pályázat célja

A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése.

Bővebben...

Megjelent a TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című pályázati felhívás

Pályázat célja

A felhívás célja a települések belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése. A fejlesztések esetében cél a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

Bővebben...

Megjelent a TOP-3.1.1-15- Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című pályázati felhívás

Pályázat célja:

A támogatás célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg településeken és települések között, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.

Bővebben...

A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési kerete

A Kormány 1012/2016. (I. 20.)Korm. határozatával megállapította a Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési keretét.

Bővebben...

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) éves fejlesztési kerete

A Kormány 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozatával megállapította a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretét.

Bővebben...