Pályázati hírek

Friss hírek és információk pályázatokról

Megjelent a GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel című felhívás

A felhívás célja

Jelen Felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön együttes biztosítása révén biztosítsa az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítését, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatását, a területi különbségek csökkentését, a térségi felzárkóztatást és a helyi gazdaság megerősítését.

Bővebben...

Megjelent a Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása című felhívás

A felhívás indokoltsága és célja

Jelen felhívás célja a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelők induló vagy már működő nem mezőgazdasági tevékenységeinek továbbfejlesztése érdekében történő támogatása. Az intézkedés kiemelten támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló tevékenység-, illetve vállalkozás-fejlesztéseket.

Bővebben...

Megjelent a GINOP-8.4.1/B-16 KKV energia hitel című Hitelprogram termékdokumentációja

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 30 milliárd forint.

Az igényelhető kölcsön összege: minimum 1 millió Ft – maximum 1000 millió Ft.

Bővebben...

Megjelent a „VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című pályázati felhívás

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” elnevezésű (VP2-6.1.1-16 azonosító jelű) felhívás.

Bővebben...

Megjelent a GINOP-1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása című felhívás

A Felhívás keretében mikro-, kis- és középvállalkozások igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást fejlesztéseik támogatásához 5-25 millió Ft összegben, legfeljebb 50%-os támogatási intenzitás mellett. Szabad vállalkozási zónának minősülő településeken megvalósuló fejlesztések esetén ágazati korlátozás nélkül igényelhető támogatás, szabad vállalkozási zónán kívül a vállalkozások feldolgozóipari beruházásai támogathatók.

Bővebben...